اخبار جدید ما

با استفاده از این لینک اخبار جدید ما را در یابید

‌درباره افغان پامیر

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر برای نخستین بار در سال 1394 هـ ش جهت عرضه خدمت تحصیلی، بخاطر انکشاف ظرفیت جوانان در رشته های ستوماتولوژي طب دندان و قابلگی(به سویه لسانس) پابه عرضه وجود گذاشته است. دفتر مرکزی وساحه فعالیت اصلی مؤسسه فعلاً در شهر کابل می باشد که بین چهارراهی ترافیک و چهارراهی گل سرخ سرک کلوله پشته موقعیت دارد. شعبات فرعی مؤسسه بعد از طی مراحل اصولی طبق مقرره وزارت محترم تحصیلات عالی واصول اکادمیک درسایر نقاط شهر کابل و دیگر شهرها ایجاد شده می تواند. تدریس درین موسسه به زبان های رسمی کشورصورت می گیرد. تدریس به سایر زبان ها به اساس پیشنهاد شورای علمی وتایید هییت امنا این موسسه صورت می گیرد. این مؤسسه برنامه های تحصیلی معیاری لیسانس مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک وقانون تحصیلات عالی را ارائه و تطبیق می کند. این نهاد خواهان عرضه خدمات معیاری اکادمیک برای دانش آموزان می باشد تا بتواند دانش آموخته گان ورزیده و کارفهم را به جامعه طبق نیاز های روز بازارکار تقدیم نماید.رهبری این مؤسسه می داند و برین باورمند هست که برای تامین اهداف معیاری اکادمیک و حصول کیفیت، نیاز است تا در راستای آموزش، تولید و توسعه علم و کار بردی ساختن آن، گام های مثمر و استوار براداشته شده و منابع غنی و سرشار مادی و معنوی هزینه گردد. این مؤسسه با کانون اعتبار دهی اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی که نهاد ها و پروگرام های مؤسسه را عندالموقع ارزیابی می نماید، همکاری همه جانبه نموده و هرگونه تسهیلات را فراهم می کند. این کانون علمی با مشخص ساختن و بررسی نیاز های  بازار کار و توجه ویژه به دانش آموزان فرهخیته همواره خواستار عرضه خدمات تحصیلی ودانش روز به محصلان میباشد. با چنین اهداف، دیدگاه وجدی گرفتن تضمین کیفیت وبا مشخص ساختن مشکلات، محدودیت ها، چالش ها و نشان دادن راه های حل توانسته است فرداهای درخشانی رابه رخ دانش آموزان بازنماید. داشتن چنین اهداف، راهکارها وباریک اندیشی ها سبب میگردد تا فارغان این نهاد ازآینده مطمئن و ازهویت با اعتباری درجامعه برخوردار گردند. چنانچه     شعار،اهداف واستفاده ازمنابع مادی و معنوی این نهاد بر بنیاد کیفیت بوده که به هیچ وجه ازکیفیت درجهت کمیت کاسته نخواهد شد

ستوماتولوژی

مفردات درسی این پوهنځی مطابق نصاب تحصیلی معیاری وزارت تحصیلات عالی قبلا آماده شده و محصلین مطابق به آن دروس خویش را پیش میبرند. ‍پوهنځی ستوماتولوژی تابع سیستم کریدت بوده

ادامه مطلب

قابلگی عالی ) به سویه لیسانس چهارساله)

پوهنځی قابلگی افغان پامیر در سال (1394) خورشیدی در چوكات موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر تاسیس گردیده است كه مدت چهار سال را دربرمیگیرد وبه سیستم كریدیت عیار گردیده

ادامه مطلب

خدمات صحی

در زیر این عنوان شما در موارد خدمات صحی پیشگیرانه و کمک های که برای سلامتی مادران و کودکان وجود دارد معلومات حاصل کرده می توانید. و همچنان کمی معلومات

ادامه مطلب

شفا خانه کادری

هدف‌ اصلي‌ ما ارائه خدمات درمانی همچون‌ معاينه‌، تشخيص‌ و درمان‌ بيماران‌ مي‌باشد. در اجراي‌ اين‌ هدف‌ داکتران‌، جراحان‌، نرسینگ‌، تكنولوژيستها، تكنسينها و…. با استفاده‌ از تسهيلات‌

ادامه مطلب
 • به مناسبت روز جهانی دانشجو
  به مناسبت روز جهانی دانشجو

  به مناسبت روز جهانی دانشجو

 • Afghan
  News

  Afghan

 • اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر
  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

 • اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر
  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

 • اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر
  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

  اطلاعـیه دانشگاه افغان پامیر

استادان موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر


profile img

Faizullah Nasir FaiziTeachers and Data Base Officer


graduation from Ghulam Haidar Khan High school Associate engineer From Pakistan Bachelor of Arts From Allam Iqbal Open University Pakistan

profile img

حاجی محمد احسانآمر مالی

آمر مالی

profile img

دکتور نجیب الله شیرزاد معاون علمی افغان پامیر

معاون علمی افغان پامیر

profile img

Dr. Mohammad Edris SediqFounder of Afghan Pamir University


Born in Kabul province, Afghanistan in 1978. In 1997 I have accomplished my high school studies with (A+) grade. After passing Kankor exam successfully, I entered Dentistry faculty (KMU) in 2006. In 2012 I have finished my studies as a dentist with average of (90+) percentage