تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن

 

آسمانت بی غبار باد 

سهم چشمانت بهار باد

بخت و تقدیر ات قشنگ

عمر شیرین ات دراز باد

سرنوشت ات تابناک

جسم و روح ات،  پاک باد

روز زن خجسته  باد

  هشت مارچ روز جهانیی زن  را برای تمام زنان جهان و به خصوص زنان مسلمان آفغانستان که در چهل سال  گذشته تمام حقوق شان  اعطاء نگردیده بود  برای شان تبریک تهنیت عرض میداریم .امید واریم  که  صلح دایمی در سراسر کشور بر قرار گردد تا تمام اقوام آفغانستان  در فضاء برادری و برابری زنده گی نماند...

آفغان پامیر دریچه بسوی افق های روشن

 

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT