موسسه  تحصیلات عالی  آفغان پامیر 

 

 باتخفیف  50 فیصد در سمستر بهاری سال 1399 محصل می 

پذیرد 

  امتحان کانکور 29 حوت 

امتحان متفرقه  10 حمل 

افغان پامیر 

دریچه ای بسوی افق های روشن

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT