خدمات صحی

 

 شفاخانه موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر در بخش های خدمات صحی برای محصلین محترم  و مردم عزیز کشور ما به روز یکشنبه  و چهارشنبه ولادت های نارمل  در بخش قابلگی و در بخش تداوی دندان  به صورت رایگان  الی بهار سال 1399 در خدمت مراجعه کننده گان محترم میباشد.  

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT