ستوماتولوژی

 

  

پوهنځی ستوماتولوژي درسال 1394 ه ش در چوکات موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر ایجاد گردید. که توانست درامتحان اولین دور  کانکور بهاری سال 1394 با اخـذ 127 محصل در رســـمآ به فعالیت آغازکرد.که دوره تحصیلی آن دارای دوازده  سمســـتر واز آن جمله ده سمستر درســی ودو سمستر آن ستاژ میباشد ومجموعآ شش سال تحصیلی را در برمیگیرد این پوهنځی به سیستم کریدیت عیار گردیده با داشتن کریکولم درسی تائید شده، وسایل درسی مدرن ، لابراتوار های اســـتندرد ، کمپیوتر لب مجهز واســاتید مجرب وکادر علمی توانسته مصـــدر خدمت به هموطنان عـــــــزیز ما گردد. که در حال حاضر  خوشـــبختانه با داشـتن 1028 محــــــصل برحال که در جریان تحصیل هستند. ودو دور بصورت مــوافقانه 10 سمــــــــستر پوهــنځی ستوماتولوژی موســسه تحـــصیلات عـالی افغان پامـــیر را ســـپری کـــردند. وهمچنـان جهت سپری کردن دوره ســـــتاژ شان به شـــفاخانه کــادری افـــغان پامــیر معرفی گردیــــده اند.پوهنځی فوق الذکر جهت انســـجام وهماهنگ ساختن بهتر امورات تدریسی واداری خویش در هماهنگی با دیپارتمنت های مربوطه تحت رهبری مقام محترم ریاست اجرائیوی ومعاونیت محترم علمی    با مجــــوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی  MD امــــــورات خویش را به پیش میبرد. وبه ســـویه

ستوماتولوک های مســــــلکی ومجهز با مـــــهارت های طبــــــی وعلمی به جامــــــعه تقدیم می نماید .

پوهنځی ستوماتولوژی یکی از رشته مهم طبی بوده وشیوه معیاری رشته طبی تشخیص وتداوی امراض دندان وجه وفک میباشد.

برعلاوه زیبایی حفظ سلامتی باسازی های از دست رفته وجه وانساج جوف دهن میباشد.

 

.

ویژه گی ها ی پوهنـــــځی ســــــتوماتولوژی

1:- تامین شرایط تحصیلی به سطح عالی در رشته های مختلف

2:- بهبود کیفیت تحصیلات عالی به شکل دوامدار

3:-پرورش استعداد تحصیلی علمی محصلان

4:- نوآوری وشیوه تدریس به منظور تدریس کادرها به رشته های مشخص

 

 

اهــــــداف پوهنــــــځی ســــــتوماتولوژی

1:- ارتقاع کیفیت خدمات

2:- مسوولیت پزیری

3:- شایسته سالاری وجذب افراد مسلکی

4:- رعایت عدالت اجتماعی

5:- ایجاد زمینه های تحصیلی ــــ دسترسی به تحصیلات مساویانه به تمام اتباع کشور

6:- حفظ منزلت هیت اداری محصلان وکارمندان

7:- رعایت نظم دسپلین

8:- حفظ کرامت انسانی

9:- رعایت حقوق انسانی

10:- ایجاد صنوف معیاری

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT