اساسنامه دانشگاه

 

اساسنامه دانشگاه

ماده اول

این اساسنامه بر پایه حکم ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مقرره موسسات  تحصیلات عالی خصوصی به منظور رهبری ، النظام و انسجام امور اکادمیک ادراری و خدماتی موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامير تنظيم و تدوین شده است

ماده دوم :

 تحصیلات عالی خصوصی افغان پامپر به مثابه یک شخصیت حکمی خصوصی به منظور عرضه خدمات عامه در ساحه تحصیلات عالی ، تولید علم و تکنالوژی و تنویر فکری به نفع جامعه فعالیت میکند

ماده سوم :

1: مؤسس موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر محترم محمد ادریس فرزند محمد ياسين دارنده تذکره تابعیت نمبر 7984 - صفحه - 4 - و جلد اول قلم انداز 1359 سکونت اصلی ولایت کابل میباشد

2: مؤسس جانشين خویش را در زمان سالخوردگی و یا قبل از وفات توسط وصيت نامه تعیین میکند در غير أن تعين جانشین مطابق به احکام قوانین و مقررات نافذه اين اساسنامه صورت میگیرد

3:دفتر مرکزی و ساحه فعالیت اصلی  تحصیلات عالی خصوصی افغان پامير فعلا " درشهر کابل میباشد

. 4 شعبات فرعی موسسه بعد از طی مراحل اصولی طبق مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و اصول آکادمیک در سایر نقاط شهر کابل و دیگر شهرها ايجاد شده میتواند

ماده چهارم : موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر برنامه های تحصیلی معیاری لیسانس را مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک و قانون تحصيلات عالی ارائه و تطبیق میکند

ماده پنجم : موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر دارای نشان ویژه است که بر پایه آن مهر  طرح و تکمیل میشود

. ماده ششم

1:  تدریس در موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر به زبان های رسمی کشور صورت میگیرد

2: تدریس به سایر زبان ها به اساس پیشنهاد شورای علمی و تائید هنيت امناً موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر صورت گرفته میتواند

 3: تدریس زبان های خارجی شامل بند ( 1 ) این ماده نیست

ماده هفتم:

 آزادی های آکادمیک مدنی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر مطابق به أحكام قوانین نافذه کشور رعایت میگردد

ماده هشتم: و فعالیت های مغایر اخلاق ، مخل نظم عامه و ضد امنیت در موسسه تحصیلات عالی خصوصی افعان پامیر مجاز نیست

 ماده نهم:

 در موسسه تحصیلات عالی خصوسی افغان پامیر با کانون اعتبار دهی آکادمیک وزارت تحصیلات عالی که نهادها و پروگرامهای موسسه را عند الموقع ارزیابی می کند ، همکاری همه جانبه نموده و هر گونه تسهیلات را فراهم میسازد . ادامه فعالیت بعدی موسسه مربوط به فيصله کانون اعتبار دهی آکادمیک و تائید آن از جانب مقام وزارت تحصیلات عالی میباشد که بر اساس ارزیابی های بیطرفانه و عادلانه صورته میگیرد

ماده دهم:

 موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامير اهداف آتی را دنبال می کند:

1 مشارکت در آماده ساختن کادر های ملی با معیار های بین المللی در رشته های مختلف . 2عرضه پروگرامهای تحصیلی با در نظر داشت ارزشهای اسلامی ، تاریخی و ملی کشور 3  پرورش و انکشاف استعداد های فکری و مهارت های عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فن آوری بطور نظری و عملی

 4 تربيه نسل جوان با روحیه سخت کوشی ، استقامت در مقابل مشکلات ، پیگیری در فراگیری علوم و فنون ، وفاداری به وطن ، تعهد در برابر مردم و بیزاری از هر گونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی

5 که تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و خلاق علمی در زمینه های تحقیقی ، آموزشی ، تالیف ، ترجمه انتشارات و ارتقای سطح آمادگی علمی مسلکی اعضای کادر علمی مربوطه

6 انتقال دانش و تکنالوجی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی فرهنگی و اق صادی کشور و غلبه بر عقب ماندگی طولانی

7. تامین و تتويه مناسبات علمی و آکادمیک با مؤسسات مسائل داخلی و خارجی جهت تبادله تجارب

: ماده يازدهم :

موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر دارای وظایف ذیل میباشد

:1 برگزاری برنامه های آموزشی به سویه های عالی با در نظر داشت قانون مؤسسات ، اصول و معیار های آکادمیک ، ارزشهای ملی و اسلامی و نیازمندی های رشد و انکشاف جامعه

 2: تامين ورعايت نورمهای معقول در تناسب میان محصل و ظرفیت صنوف درسی ، محصل و زمينه فراگیری مهارت های عملی و دیگر تسهیلات آموزشی

 3 . اجتناب از فریبکاری ، جعل ، تبليغات دروغین و دادن وعده های عوام فریبانه برای جلب محصل

 4 رعایت یکسان قانون ، حسابدهی و شفافیت در اجراات و پیشبرد فعالیت های علمی – اکادمیک

5 فراهم ساختن شرایط سالم و معیاری آموزشی ، تدریس و پیشبرد سایر فعالیت های علمی آکادمیک

 6 تامین روابط ئیک و دوستی با نهاد های ممتل علمی – آکادمیک  داخلی و خارجی و برقرار نمودن تشریک مساعی سازنده و تبادل تجربه با آنها به نفع جانبين

. 7 بذل مساعی برای کسب رضایت محصلان و اولیای آنها و سایر مستفید شونده گان خدمات

 8 ، تشویق و بيشتیبانی از تالیف و ترجمه کتب درسی ، رهنمای تطبيقات ها ، كتب ماخذ ، تحرير مقالات علمی اکادمیک ، لکچرنوتها و اجرای تحقیقات علمی

9 برگزاری کنفرانس های علمی ، سمپوزیم ها ورکشاپها و دیگر محافل علمی جهت ارتقای سوية علمی ۔ مسلکی منسوبین موسسه و اعتلای سهم گیری و صلاحيت آن در حل مسائل و چالشهای اجتماعی اقتصادی جامعه

 10 . طرح ، تصویب و یا تعدیل پلان های درسی ، نصاب تحصیلی ، اسناد تقنینی و رهنمودی و ارائه أن جهت بررسی و منظوری به وزارت تحصیلات عالی

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT