شفاخانه کادری افغان پامیر

شفاخانه کادری افغان پامیر

شفاخانه کادری افغان پامیر یکی از شفاخانه های خصوصی درسطح افغانستان میباشدکه درسرک عمومی حصه اول، روبروی بلاک های افسوتر موقعیت دارد.

دارای بخش های ذیل  میباشد

  1. بخش داخله عمومی

1:دوکتورس فاطمه صدیقی (تخصص از کشور هندوستان)

2: متخصص دوکتور سید فرید شاه رفعی

3: دوکتور محمد عیسی ابراهیمی

4: دوکتور مجیب سهاک

  1. : بخش جراحی عمومی

1: دوکتور صدیق صدیقی(تخصص در هند و روسیه)

2: متخصص  دوکتور مجیب الرحمان سخی

3: داکتر نذیر زمان

4: داکتر نوید اریایی

5: داکتر فرزاد

6: داکتر احسان الله

7: داکتر مصطفی نائب

8: دوکتورس مسیحه

 

  1. بخش داخله اطفال: 

1: دوکتور رئیس منگل(تخصص از کشور امریکا)

2: دوکتور امیرمحمد شریفی

3: داکتر عبدالصبور بابکرخیل(ترینر متخصص)

4: داکتر زبیح الله

  1. بخش نسایی ولادی:

1 دوکتورس نینا امان منصوری متخصص نسایی ولادی

  1. بخش اورتوپیدی:

 1 دوکتور علی شاه برنا( ترینر متخصص )

  1. بخش دندان

1:دوکتور ایمل شیرزاد(متخصص و ماستری  از کشور جرمنی )

2: دوکتورس مرسل برین

3: دوکتور ایمل غیرتمل

4: دوکتور شبیر سیاوش خبیبی

5: دوکتور عتیق الله

نوت :

مریضان را روزهای ایکشنبه و چهارشنبه رایگان و تمام محصلین را تمام روز ها رایگان تداوی میکند

 

  1. بخش جلدی

1 دوکتور محمد امان صدیق

2: دوکتورس لیلما انوری

  1. بخش گوش، بینی و گلو:

1:دوکتورنورالله  تصمیم فراهی

بخش عقلی و عصبی:

1:دوکتورعبدالقوی علومی (متخصص عقلی وعصبی)

2:دوکتور اقبال نظری

  1. شعبه ایکسری: شفاخانه افغان پامیر ایکسری عادی و دیجیتل عصری و مجهز را دارد که هر نوع اکسری رنگه و ساده را در اسریع وقت میگیرد.

10 :شعبه لابراتوار :مجهز و عصری که تمام معاینات  تشخیصه امراض ساری و غیری ساری در اسریع وقت اجرا میگردد.

11:شعبه فارمسی: تمام ادویه جات اساسی و ضروری باکیفیت عالی و از کیمپنی های ستندرد و معیاری موجود میباشد.

12:شعبه واکسین: در این بخش تمام خدمات و تطبیقات واکسینهای روتین و معمولی برای اطفال و خانمان رایگان میباشد.

13:شعبه عاجل: در این بخش تمام خدمات به سستم عصری و معیاری مطابق به لایحه وزارت محترم صحت عامه تحت نظر چهار داکتران اناث و ذکور و چندین نرس و قابله تطبیقات و خدمات عاجل ضروری و اساسی اجرا و عرضه میکند.

14:شعبه ICU مجهز: در این بخش نیز داکتران ورزیده و لایق به تمام تجهزات ضرورت و مهم تحت متخصصین ورزیده و نرس ها و قابله صاحبان ماهر 24 ساعت فعال میباشد.

15:بخش داخل بستر: بخشهای وارد های بستر که 20 بستر دارد (1. داخله عمومی 5 بستر دو اطاق مجهز، 2. داخله اطفال دارای دو اطاق و 5 بستر، 3. نسایی ولادی دارای دو اطاق 5 بستر و جراحی عمومی داری 5 بستر چهار اطاق مجهز و تمیز موجود است.)

16:خدمات امبولانس 24 ساعته مجهز و عصری

17:مدیریت تدریس

18:پروگرام ستاژ و سیکل محصلین طب عمومی، طب دندان و قابلگی

19:بخش جندر

20:بخش صحت روانی

21:بخش خدمات ضمموی صحی

موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر که یکی از حامیان شفاخانه افغان پامیر میباشد که در حدود ۲۰۰۰ محصل دارد که از سمستر چهار قابلگی و از سمستر پنج ستوماتولوژی به دوره ستاژ یا کار عملی نیزاغاز میکند.

این مؤسسه متعهد است که محصلین خود را برای دوره کار عملی یا ستاژ به شفاخانه افغان پامیر به موضوعات مختلف کلینیکی ارسال میدارند.

تمام خدمات فوق شفاخانه آفغان پامیر به طور 24 ساعته در خدمتی مریضداران  محترم قرار دارد

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT