حرف های از موئسس

با ایجاد نمودن موسسه تحصیلی که در حقیقت مرکز ترویج علم و دانش است، امیدواریم با همکاری و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد، و با بهره برداری از تجربیات گذشته؛ با حظ بردن از اندوخته های استادان، در جهت خلق حماسه اقتصادی و تحقق اهداف بلند که کشور مارا بسوی ترقی رهنمون سازد، من نیز از هیچ نوع سعی و تلاش در عرصه بلندبردن ارتقای کیفیت موسسه دریغ نمیورزم،همواره موفق و موید باشید.


با آرزوی توفیق الهی
 انجینر غلام علی 
موئسس موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT