معلومات

70-087-5744 (93+)

info@afghanpamir.edu.af

میان سرای شمالی و گولایی حصه اول خیر خانه

شبکه های اجتماعی

پیام تان را بفرستید

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT