درباره ما

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی اففان پامیر که به ابتکار سرمایه گذاری موسس محترم دوکتور محمد ادریس صدیق ولد محمد یاسین و همکاری رئیس عمومی این موسسه رنحویار دوکتور محمد مسعود عثمانی ولد محمد عثمان تاسس و ایجاد گردید که به تاریخ 31/3/1394 از طرف وزارت عمومی محترم تحصیلات عالی ج.ا.اتائید و جوازاجازه فعالیت رسمی تفویظ گردید و به فعالیت آغاز نمود که فعلاً داری سه& ...

بیشتر

دانشکده ها

دانشکده های موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر

ستوماتولوژی

     پوهنځی ستوماتولوژي درسال 1394 ه ش در چوکات موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر ایجاد گردید. که توانست درامتحان اولین دور  کانکور بهاری سال 1394 با اخـذ 127 محصل در رســـمآ به فعالیت آغازکرد.که دوره تحصیلی آن دارای دوازده  سمســـ ...

قابلگی

پوهنځی قابلگی در سال 1394 در چوکات موسسۀ تحصیلات عالی افغان پامیر ایجاد گردیده که دورۀ تحصیلی آن شامل هشت سمستر درسی که در مجموع چهارسال تحصیلی را دربر میگیرد و به سیستم کریدت عیار گردیده یک پوهنځی  مجهز با وسایل درسی و استادان مجرب بوده تعداد کریدت ...

حقوق

پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی یکی از رشته های مهم علمی، تحقیقی، عدلی وقضایی موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر بوده با آموزش مضامین مربوط به قضآ ،څارنوالی و علوم سیاسی کادر های جوان را به صورت تخصصی و با مهارت های مسلکی تربیه و پرورش مینماید این پوهنځی از آن جهت ...

دست آورد ها

موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر

استادان

102+

کارمندان

60+

پوهنځی ها

3+

اخبار جدید

جدید ترین اخبار مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر

 موسسه  تحصیلات عالی  آفغان پامیر 

 موسسه  تحصیلات عالی  آفغان پامیر 

۲۳ دلو ۱۳۹۸

   باتخفیف  50 فیصد در سمستر بهاری سال 1399 محصل می  پذیرد    امتحان کانکور 29 حوت  امتحان متفرقه  10 حمل  افغان پامیر  دریچه ای بسوی افق های روشن

بیشتر

موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر

مؤسسه تحصیلات عالی افغان يگانه كانون تحصيلي خوشنام شما است

برنامه ها

برگذاری برنامه های علمی و فرهنگی

تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن

۲۱ حوت ۱۳۹۸

  آسمانت بی غبار باد  سهم چشمانت بهار باد بخت و تقدیر ات قشنگ عمر شیرین ات دراز باد سرنوشت ات تابناک جسم و روح ات،  پاک باد روز زن خجسته  باد   هشت مارچ روز جهانیی زن  را برای تمام زنان جهان و به خصوص ز ...

بیشتر
© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT